Til toppen

Øyenskade

ØYESKADER

Øynene er svært utsatt for skader, det kan være metallsplinter, skitt, syrer, baser og andre kjemikalier som f.eks vaskemidler. 

Du kan forhindre varige skader dersom du får iverksatt skylling så fort som mulig. God plassering av øyeskyllestasjoner er derfor viktig - gjør øyeskylleproduktet lett tilgjengelig.