Til toppen

Havets Hemmeligheter av Erling Svendsen - Norsk

Produktnummer: ISBN978-82-93191-37-7
Lagerbeholdning:

inkl. mva.

Havets Hemligheter

En undervannsreise langs norskekysten


  Forfatter(e): Erling Svensen & Bjørn Gulliksen
  ISBN nummer: 9788293191377
  Pris: kr 449,00
  Språk: Bokmål
  Format: Stort format 25x29 cm, innbundet
  Sider: 320 sider lettlest og informativ, spekket med bilder.
  Utgitt: 2016
  Nivå: Voksen sakprosa
  Emner:
Boken tar deg med på er en undersjøisk reise langs norskekysten og gir deg nærkontakt med nærmere 300 arter som lever fra havoverflaten og ned til 50 meters dyp. Store bilder med spennende detaljer og en kortfattet populærvitenskapelig tekst gir muligheter for å bli kjent med det ukjente i dypet, både artene og leveområdene.


RENT HAV
Nyere forskningsrapporter avdekker skremmende mye forurensning og økte temperaturer i verdenshavene. Det er derfor et viktig poeng at boken primært formidler jomfruelige leveområder (habitater) som ennå ikke er forurenset, verken av plastsøppel, kloakk, gruveslam eller annet avfall. Kunnskap om habitater som i liten grad er påvirket av menneskelige aktiviteter, er svært viktig for å skjønne omfang og effekter av forurensning. Det er viktig å forstå at havet ikke kan brukes som søppelkasse og avfallsdunk! Forurensning kan gjøre ubotelig skade! Ved å øke kunnskapen om hvorledes friske habitater bør se ut, kan det skapes et større folkelig engasjement som arbeider for et rent hav og bærekraftig utnyttelse av ressursene i det marine miljø.


VIKTIG N&Aelig;RINGSVEI
Havets ressurser har gitt livsvilkår til menneskene langs norskekysten helt siden siste istid. Fiske og fangst av alt fra torsk og brisling til store sjøpattedyr har vært viktig for norsk økonomi gjennom århundrer, og i de siste tiår har akvakultur også blitt en særdeles viktig næringsvei. Et nytt marint satsingsområde med potensial er bioprospektering. Økonomisk kan det gi svært lukrative muligheter i årene som kommer. For å finne frem til og å høste av de verdifulle organismene, er kunnskap om forekomst av artene og deres livsvilkår i habitatene av avgjørende betydning.


Erling Svensen
fra Egersund, er Norges ledende undervannsfotograf med over 4000 dykk og rundt 70 000 bilder av planter og dyr. I denne boken presenteres hans aller beste bilder, og i hovedsak bilder som ikke tidligere har vært publisert. Alle bildene er tatt «in situ»; dvs. både planter og dyr er i sitt rette og naturlige miljø. Ingen organismer er manipulert eller flyttet fra sitt naturlige levested til et mer «fotogent» miljø.


Bjørn Gulliksen
fra Sandefjord, er professor emeritus ved Universitetet i Tromsø. Han er utdannet marinbiolog med dykkererfaring fra 1964 og ekspedisjonsvirksomhet fra 1968. Han har arbeidet i Arktis (Svalbard, Grønland, Canada), Antarktis (Rosshavet, Weddellhavet), California, Mexico, Chile samt flere europeiske land. Gulliksen har arbeidsdykkersertifikat, flere tusen dykk og har skrevet mer enn 200 artikler/bokmanus hvorav omkring 100 vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter. Forfatter og fotograf har sammen vært med på flere forskningstokt, både langs norskekysten og ved Svalbard.