Til toppen

Video & lys

Iflg den nye reviderte dykkerforskriften er det innført krav om endring i loggføring av dykker operasjoner ref §26-34.  Dette skal dokumenters digitalt med hele dykkerprofilen til dykker, og oppbevares digitalt i 10 år.

Vi har inngått samarbeid med AXSUB, leverandør av portable og stasjonære Video og DMS løsninger som innbefatter komplett dybde monitorering med dybde og trykktid profil for hver dykker. Dykkertabeller/dekomp/planlegging er og innbefattet i systemet mm.

AXSUB Video og Dybdemonitoreringssystem (DMS). Leveres komplett med Software som tilfredsstiller Arbeidstilsynets nye dykkerforskrifter § 26-34. Loggføring av dykke-operasjoner.  Software leveringsklar mars/april 2020, og vil være inkludert for nedlastning til alle systemer levert fra 2019.

Videosystemet er utstilt og klart for demo i vår dykkerbutikk, kontakt oss gjerne for tilbud og demonstrasjon.