Til toppen

Juridiske betingelser

Juridiske betingelser

Du kan lagre utdrag fra vår nettside på din datamaskin og skrive ut kopier av dem til privat bruk. Kopier fra vår nettside kan ikke redigeres, reproduseres, offentliggjøres, distribueres eller på noen annen måte brukes i kommersielle eller negativ øyemed. Bilder og innhold på vårt nettsted er beskyttet ihht coptyright©, produker og logoer er trademark™ ihht produsenter og leverandører, 

Alf Lea AS fører et vidt spekter av produkter, mange av disse for bruk som krever kunnskap og opplæring. Som forbruker er du selv ansvarlig å tillegne deg kunnskap, utdanning og/eller nødvendig informasjon for å bruke produktene på en trygg og sikker måte. Vi arbeider daglig med å holde nettsiden oppdatert og presis. Informasjonen du finner her, kan likevel i enkelte tilfeller være upresis, utdatert eller irrelevant med hensyn til omstendigheter i et gitt scenario. Alf Lea AS står ikke ansvarlig for denne typen unøyaktigheter eller utelatelser. Enhver beslutning du kommer til basert på informasjonen på dette nettstedet står du selv ansvarlig for. Alf Lea AS står ikke ansvarlig for tap eller skade av noe slag som måtte oppstå ved bruk av nettstedet, produkter fra nettstedet, eller fra informasjon som nettstedet inneholder. Alf Lea AS står ikke ansvarlig for innholdet til enhver tredjepart som du har oppnådd tilgang til gjennom vårt nettsted.